Информация за доставка

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


1) Доставката се извършва за 1 работен ден.

2) Доставката се извършва от куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера, а след това и на Фирмата Оператор до поискване от потребителя.

3) Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

4) Разходите за доставка се поемат от потребителя, с изключение на случая в т.4, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера или условията за доставка на Фирмата Оператор.

5) 
Фирмата Оператор или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

6) Цени:
а) За територията на София - доставката е безплатна, независимо от стойността на стоката.
б) За територията на страната - доставката е на стандартна цена, определена от куриеската фирма, за стоки под 200лв. За стоки над 200лв. клиета получава безплатна доставка. Клиента сам избира куриеската фирма, която да извърши доставката.